บริการบำรุงรักษา

การดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ในปัจจุบันนี้ สระว่ายน้ำเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการเพิ่มความสวยงามให้แก่บ้านพักอาศัย โรงแรม รีสอร์ท คอนโด ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้สระว่ายน้ำดูสวยงามและน่าใช้ตลอดเวลานั้นก็คือ การดูแลสภาพน้ำให้ใสสะอาดเป็นประกายระยิบระยับ ทั้งนี้มีขั้นตอนในการดูแลรักษาสภาพน้ำ และความสะอาดของน้ำดังนี้ 1.ค่า PH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง)ของน้ำในสระว่ายน้ำ ค่า PH จะมีผลต่อความใสของน้ำโดยค่า PH ที่เหมาะสมกับสระว่ายน้ำควรอยู่ที่ 7.2-7.6 ค่าที่ดีที่สุดคือ 7.4 2.ค่า CL (ค่าคลอรีนที่ละลายอยู่ในน้ำของสระว่ายน้ำ) เป็นค่าที่มีผลต่อความใสสะอาดของน้ำในสระว่ายน้ำเนื่องจากคลอรีนทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคภายในสระว่ายน้ำ เมื่อน้ำปราศจากเชื้อโรคน้ำก็ใสสะอาด ค่าที่ดีควรจะอยู่ที่ 1-2 ppm (Part per million หรือ หนึ่งส่วนในล้านส่วน) 3.การดูดตะกอนภายในสระว่ายน้ำ เป็นอีกส่วนสำคัญที่จะทำให้สระว่ายน้ำดูสะอาดน่าใช้ ไม่มีตะกอนที่คลอรีนฆ่าเชื่อหลงเหลืออยู่ หรือแม้แต่ฝุ่นละอองที่ตกลงสู่สระว่ายน้ำที่สร้างความสกปรก จึงต้องใช้การดูตะกอนเพื่อเก็บสิ่งสกปรกให้หมดไปจากสระว่ายน้ำ 4.การเก็บหรือตักใบไม้ , เศษวัสดุขนาดใหญ่ที่ตกลงในสระว่ายน้า หรือ ใบไม้ขนาดใหญ่ ไม่นิยมใช้การดูดเข้าสระว่ายน้ำเนื่องจากจะทำให้ท่อดูดตัน แต่จะต้องตักใบไม้ขนาดใหญ่หรือเศษวัสดุออกจากสระเพื่อความสะอาด 5.การขัดทำความสะอาดพื้นและผนังสระว่ายน้ำ เพื่อความสะอาดภายในสระว่ายน้ำ ผู้ดูแลสระว่ายน้ต้องหมั่นขัดทำความสะอาดสระว่ายน้ำนี้ด้วยแปรงขัดสระว่ายน้ำเพื่อเพิ่มความสะอาดและน่าลงเล่นของสระว่ายน้ำ ขั้นตอนที่ 5 นี้เป็นขั้นตอนง่ายๆที่ลูกค้าสามารถที่จะทำเองได้และจะทำให้สระว่ายน้ำของทุกท่านใสสะอาดน่าใช้ลงเล่นน้ำและสร้างความประทับใจต่อผู้ใช้สระว่ายน้ำ และนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความใส่ใจที่มอบสิ่งดๆให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการกับ บ.พูล-เทค จำกัด […]