Our Service

Pooltech เรามี ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและสถาปนิกเพื่อสร้างสรรค์ต่อยอดแนวคิดของลูกค้าเและสร้างสระว่ายน้ำ , ระบบน้ำพุ , ระบบน้ำตก , สปาเจ็ท และระบบหมุนเวียนน้ำ ให้เป็นจริงขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ เราให้ความใส่ใจในคุณภาพและรายละเอียดโดยคัดสรรอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากแบรนด์ระดับโลกอย่าง Hayward เพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของลูกค้าทั้งในรูปแบบการดีไซน์ที่สวยงามและระบบการหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพของน้ำที่ดีที่สุด รวมทั้งบริการอื่นๆแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

ออกแบบสระว่ายน้ำ

ทีมนักออกแบบและสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญของเราจะสร้างสรรค์ต่อยอดแนวคิดของลูกค้าเและสร้างสระว่ายน้ำให้เป็นจริงขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ เราให้ความใส่ใจในคุณภาพและรายละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าเราสามารถตอบโจทย์ได้ตรงความต้องการของลูกค้าทั้งในรูปแบบการดีไซน์ที่สวยงามและระบบการหมุนเวียนของน้ำในสระว่ายน้ำที่ดีที่สุด

ก่อสร้างสระว่ายน้ำ

การสร้างสระว่ายน้ำนั้นมีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนกว่าการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนทั่วไป  ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชำนาญเฉพาะทางของเราผสมผสานความเข้าใจและใส่ใจในทุกรายละเอียดของเนื้องาน ทำให้เราสามารถสร้างสระว่ายน้ำคุณภาพสูงด้วยงบประมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้าของเรา

การติดตั้งระบบสระว่ายน้ำ

การติดตั้งระบบสระว่ายน้ำเป็นหนึ่งในงานบริการด้านสระน้ำที่เราเชี่ยวชาญมากที่สุด เพราะเราตระหนักดีว่าการสร้างสระว่ายน้ำนั้นใช้งบประมาณค่อนข้างมาก ดังนั้นเราจึงตั้งใจเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น เราใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ วางแผน ประสานงาน โดยเฉพาะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุุณภาพสูงที่ดีที่สุด ทั้งอุปกรณ์ไฟจนถึงระบบท่อ , วาวล์ ผ่านทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงาน เพื่อให้ระบบสระว่ายน้ของลูกค้าออกมาปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนาน

บำรุงรักษาสระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำในปัจจุบันนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ใช้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ แต่หากมีความขัดข้องของระบบเกิดขึ้นหรือน้ำในสระไม่สะอาดเพียงพอ ก็สามารถก่อความรำคาญใจให้กับเข้าของได้เช่นกัน เราเข้าใจถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี ดังนั้นช่างเทคนิคของเราทุกคนจึงได้รับการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสม สามารถซ่อมแซมระบบและทำให้น้ำในสระกลับมาใส่สะอาดภายใต้งบประมาณที่คุ้มค่าเหมาะสม
ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

บริการ

การดูแลสระว่ายน้ำนั้นนับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการทำงานของเรา ผู้ดูแลสระว่ายน้ำของเรารู้ว่าไม่ใช่แค่เพียงดูแลความสะอาด กำจัดสิ่งสกปรกที่ตกหล่นลงในสระน้ำหรือดูแลสภาพรอบๆสระว่ายน้ำเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลคุณภาพน้ำในสระ การรักษาค่าความเป็นกรดและด่าง รวมทั้งการควบคุมปริมาณคลอรีนที่เหมาะสม คือหัวใจที่ต้องใส่ใจ เพื่อสุขอนามัยของผู้ใช้สระ ลูกค้าของเราสามารถวางใจในความสะอาดและปลอดภัยได้อย่างเต็มที่